Talks

2022

2021

2020

Netlify CMS outside Netlify 🇨🇿

In Czech: Netlify CMS na vlastní doméně

Frontendisti.cz

2019

2017

2016

2015

CSS Code Quality with Automatic Tools 🇨🇿

In Czech: Automatické nástroje pro kvalitní CSS

WebExpo 2015

2014

What a modern ‘HTML Coder’ needs to know 🇨🇿

*In Czech:* Co musí umět moderní „HTML kodér“

Barcamp HK 2014

How Has the Responsive Web Broken Images to Us 🇨🇿

*In Czech:* Jak nám responzivní web rozbil obrázky

Devel 2014

2013